Tin tức chuyên ngành

 • Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2014

  Kể từ 01/01/2014, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh, cao nhất là mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

  Bộ LĐTBXH cũng vừa mới ban hành Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng trong các trường hợp sau:

  - Địa bàn được thành lập mới từ các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau;
  - Doanh nghiệp hoạt động trên các địa b&

  Xem chi tiết

 • Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn.

  Từ đầu năm 2014, đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn sẽ phải tham gia đóng đoàn phí theo hướng dẫn  1803/HD-TLĐ về đóng đoàn phí công đoàn.

  Theo đó, đoàn viên trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp hưởng lương nhà nước; các tổ chức chính trị xã hội, xã hội – nghề nghiệp… sẽ đóng 1% tiền lương cấp bậc, chức vụ. lương theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp chức vụ..

  Đoàn viên thuộc các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước; hợp tác x&atil

  Xem chi tiết

 • Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

  Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
  Hàng hoá vận chuyển trên đường không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp sẽ bị phạt tiền bằng 1 đến 3 lần số thuế trốn, số thuế gian lận, tùy theo số lần tái phạm và số tình tiết giảm nhẹ.
  Bên cạnh đó, người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh cũng bị phạt tiền 1 lần trên số thuế trốn, gian lận, nếu có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên.

  Xem chi tiết

 • Mức đóng BHXH, YT từ 01/01/2014.

  Từ 1/1/2014, mức đóng BHXH là 26% (NLĐ 8%; đơn vị 18%); Tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ là 32,5% (NSDLĐ 22%, NLĐ 10,5%)

  Xem chi tiết

 • Nghị định 222/2013/NĐ-CP quản lý việc giao dịch bằng tiền mặt

  Cuối năm 2013 vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Nghịđịnh  222/2013/NĐ-CP quản lý việcgiao dịch bằng tiền mặt, theo đó từ 1/3/2014 việc giao dịch bằng tiền mặt sẽ bịhạn chế trong rất nhiều lĩnh vực:

  Xem chi tiết

«  1 2  »