Dịch vụ

Dịch vụ kế toán/Accounting services
      Dịch vụ kế toán đã và đang đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển và ổn định bền vững. Với doanh nghiệp mà đội ngũ nhân sự về kế toán chưa đáp ứng được nhu cầu cho sự thay đổi nhanh chóng của quá trình chuyển đổi của luật pháp, các quy định, định chế thì dịch vụ kế toán đang là cầu nối để hạn chế các rủi ro tiềm tàng cho doanh nghiệp. Chúng tôi không thể làm phép toán so sánh giữa một kế toán viên và một dịch vụ kế toán để gọi là hiệu quả hơn hay không, nhưng trong thực nghiệm hiện tại thì các doanh nghiệp  đang có một xu hướng chung là lựa chọn dịch vụ. Nếu là dịch vụ kế toán, chúng tôi sẽ làm gì cho bạn?
     Accounting service has beenmeeting essential demand of every business in the process of stable andsustainable development.For the business lacking of accountant staff who canmeet all requirements for the rapid change of law, accounting regulation,accounting service will work as a bridge to reduce potential risk for business.Wecan't do a comparision between an accountant and an accounting service, whowill be better, but there are more and more business choose accounting service,this is a general trend.With an accounting service company, what can we do foryou?
 
A. Báo cáo thuế, quyết toán thuế, đảm nhận kế toán trưởng. Prepare Tax report and Tax Finalization
- Thực hiện soát xét các báo cáo, hóa đơn chứng từ theo pháp luật quy định. To check and review the vouchers, invoices,documents, reports etc.  as prescribed bylaw.
- Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế. To prepare vouchers and accountingdocuments as required by the Tax Authority.
- Đảm nhận chức vụ kế toán trưởng. Be responsible for the Chief Accountant position at Your company.
- Thực hiện thủ tục kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nếu các doanhnghiệp có bất kỳ thay đổi giấy phép đăng ký, bao gồm giấy chứng nhận thuế , điềuchỉnh thông tin nộp thuế. To executeprocedures for the tax declaration with tax authorities if thebusiness requireschanges in registration license, including but not limited toTax Certificateand Business Licensing Tax (if needed).
- Lập báo cáo thuế và nộp cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý vàhàng năm theo quy định. To prepare taxreports and submit to tax authorizes monthly, quarterly,annually as regulation.
- Quyết toán thuế năm: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cánhân. To do the tax finalization:corporate income tax, personal income tax.
- Cử người trực tiếp làm việc và xử lý các vấn đề liên quan khi cơquan thuế yêu cầu. Giải trình quyết toán thuế định kỳ. To work with the Tax authorities to explain/answer any questionswithin thescope of work performed.
- Lập bảng báo cáo tài chính. To prepare the financial statements.
- Thực hiện các thủ tục về thuế và đăng ký in hóa đơn. To perform tax procedures and registrationof the invoice printing (if needed).
- Thực hiện các thủ tục thuế trực tuyến và đăng ký chữ ký số. To perform online taxes procedures andregistration of digital signature (ifneeded).
- Tư vấn thực thi đúng các quy định pháp luật về thuế. To consult on any issues in accordance withregulation.
- Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế. To prepare the VAT refund dossiers.
- Đăng ký báo tăng, báo giảm BHXH, BHYT, BHTN lao động, bảo hiểm bắtbuộc của kinh doanh và bất kỳ chi phí liên quan đến người lao động khác. To prepare and submit personal incomestaxcode and social insurance registration and de-registration of staff withtheTax Department, Social Insurance Department and/or Labour Department asappropriate.
-Lập báo cáo tài chính phục vụ vay ngân hàng. To prepare financial statements for bank loan.
 
B. Ghi chép sổ sách kế toán. Recording
-Sổ nhật ký chung, Sổ cái tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ theo dõi tài khoản ngân hàng, Sổ chi tiết hàng tồn kho, tài sản cố định, công nợ phải thu, phải trả, lương và các khoản trích theo lương, chi phí. The Diary, General Ledger, Detailed book, bank book. The detailed book of inventory, fixed asset, account payable, accountreceivable, worker’s salary, deductions and any other as required.
-In phiếu thu chi, các sổ sách kế toán liên quan. Sắp xếp chứng từ, đóng cuốn. To make the receipt vouchers, payment vouchers, and perform all of thebookkeeping that is related.
-Sắp xếp hồ sơ giấy tờ liên quan đến BHXH và BHYT, Sắp xếp hồ sơ liên quan đến lao động. To arrange the documents applicable and/or related to health insurance andsocial insurance. Prepare Labour contract in compliance with the Vietnam Labour Law for allemployees.

C. Tư vấn hỗ trợ. Consulting
-Tư vấn chi phí phát sinh. To consult the expenses arising
-Giải đáp các thắc mắc về thuế, kế toán. To answer questions regarding tax and/or accounting as required.
-Tư vấn về lao động, lương, BHXH, YT. Consultation on labor, wages, social insurance and health insurance.

D.Cảnh báo các rủi ro sổ sách hiện tại. Informingthe risk of accounting books
Trong quá trình thực hiện sổ sách kế toán, nếu chúng tôi phát hiện các sai sót, rủi ro tồn tại hoặc tiềm ẩn của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hành các buổi làm việc với Ban giám đốc để tư vấn, đưa ra các hướng giải quyết phù hợp, hạn chế các sai sót và rủi ro ảnh hưởng tới doanh nghiệp.
During the time ofperforming service, if we detect the current or potential risks, errors inaccounting documents, we will make an appointment with Board of Director forconsulting and giving some methods to solve the risks and errors.
 
Bạn quan tâm về phí dịch vụ ?You care about service fee?
Khách hàng luôn quan tâm về mức phí mà mình phải trả thế nào khi sử dụng dịch vụ kế toán. Chắc chắn rằng bằng các công cụ hỗ trợ tìm kiếm trên internet các bạn có thể kiếm được mức giá rẻ nhất mà các bạn đang mong đợi.
Đối với chúng tôi, phí dịch vụ không phải là yếu tố quan trọng nhất trong sự tồn tại và phát triển của công ty. Chúng tôi muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quý khách hàng, sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể làm được cho bạn và cung cấp một mức giá phù hợp. Sự tin tưởng của khách hàng cho dịch vụ của chúng tôi là mức phí cao nhất mà chúng tôi nhận được. Hãy liên hệ với ACB để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn.
When you want to use accounting service, all customers also care about service fee. Certainly, you can find a good fee as your expectation by searching on the internet.
For us, service fee is not the most important thing for survival and development of our company. We want to share your thinking, you aspiration of our customers, what we can support for you to provide a reasonable fee. Your trust on our service is the highest fee that we received. Please contact with us, we want to hear and share with you.
 
Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào ?How can you contact us?
Hãy liên lạc khi bạn gặp sự cố cần hỗ trợ, mặc dù bạn có thể không sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng tư vấn tận tình như những người bạn thân thiết. Đừng chần chừ nhé. Please contact with us when you face any problem and need our support. Of course, you can choose to use our service or another service, but we are willing  to consult for you as our close friends. Don't be hesitate!
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ ACB/ACB TAX CONSULTING CO.,LTD
[A] ACB Tax Building, Số 59 Bạch Đằng, P2, Quận Tân Bình, Tp HCM (Gần Sân Bay Tân Sơn Nhất)
[T] 1900 2692
[H] 096.6660888 - 0908.54.8888
[E] cskh@iacb.vn